FAQ

Meest gestelde vagen

 

Wat is natuursteen?

Natuursteen is een verzamelnaam voor 1000den soorten stenen. Ze worden in de natuur aangetroffen.
Afhankelijk van de manier waarop de steen gevormd werd (rivieren, vulkanen,
gebergtevorming, ...) krijgt elke natuursteen zijn specifieke uitzicht en bijzondere eigenschappen. Ze worden gewonnen in steengroeven verspreid over de hele wereld.

Dit "oerproduct" is duurzaam en functioneel in gebruik.

Elke natuursteen is UNIEK daar geen enkele plaats op aarde dezelfde geologische processen ondergaat of dezelfde samenstelling heeft. Daardoor kan natuursteen van éénzelfde steensoort toch onderling verschillen in uitzicht en eigenschappen.

Natuursteen treft men aan in vele variëteiten.
Men spreekt daarom van een commerciële en een wetenschappelijke onderverdeling.

- Commercieel:

 • granieten
 • marmers
 • kalkstenen
 • basalten
 • leistenen

- Wetenschappelijk:

 • stollingsgesteenten of magmatische gesteenten: bijv. granieten, trachieten en basaltlava's
 • afzettingsgesteenten of sedimentaire gesteenten: bijv. kalkstenen, zandstenen en tuffen
 • metamorf gesteenten: zoals gneis en marmer

Welke natuursteen bestaan er?


wat zijn de eigenschappen van natuursteen?

 

Ik koop mijn natuursteen aan bij George@work. Wat zijn dan mijn opties?

 •  U kan Uw aangekochte natuursteen bij ons komen afhalen
 • U kan Uw aangekochte natuursteen door ons laten afleveren op Uw werfadres
 • U kan beslissen de aangekochte natuursteen zelf te plaatsen (vb. oprit, terras, ...) George@work plaatst voor U de aangekochte natuursteen